Home | Bedrijfsterreinen en openbaar groen

Hoveniersbedrijf F.W. Poldervaart is niet alleen werkzaam voor particulieren, ook op de zakelijke markt zijn wij actief.


Zo verzorgen wij onder andere aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in tuinen of groenvoorzieningen bij bedrijfspanden, verenigingen van eigenaren, campings en scholen.


Voor dergelijk onderhoud zijn er verschillende keuzemogelijkheden. U heeft de keuze van werkzaamheden op afroep tot volledig en jaarrond verzorgd onderhoud. Dit jaaronderhoud is desgewenst mogelijk op contractbasis.


Ook gemeentes, waterschappen en recreatieschappen behoren tot onze clientèle.


Wij verzorgen bij deze openbare groenvoorzieningen een groot scala aan werkzaamheden, zoals:


  1. Opsommingstekende aanleg en het onderhoud van (half)verhardingen

  2. Opsommingstekenhet uitvoeren van grondwerk en -bewerkingen

  3. Opsommingstekenhet uitvoeren van beplantingswerk

  4. Opsommingstekenzaag-, snoei- en versnipperwerk

  5. Opsommingstekenrooien of kandelaberen van bomen met behulp van onze hoogwerker

  6. Opsommingstekenhet maaien van gazons, recreatieve grasvelden en extensieve grasvegetaties

  7. Opsommingstekenhet uitvoeren van onkruidbestrijding

  8. Opsommingstekenhet uitvoeren van hygiënische maatregelen, zoals het verzamelen en afvoeren van zwerfafval,  het onderhoud van openbare toiletten en het reinigen van steigers, speeltoestellen en terreinmeubilair.

Hogeweg 1C | 3237 LD Vierpolders | Tel. 06-12844290 | f.w.poldervaart@hetnet.nl

Wij zijn in het

bezit van het VCA* 2008/5.1 en het ISO 9001: 2008 certificaat.


Veiligheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.